Klik hier voor terugbladeren
klik op de linker pijl voor terugbladeren, rechts voor vooruit.
Klik hier voor vooruitbladeren
Partijstandpunten

PvdA , VVD , CDA , D66 , Groenlinks , SP , LPF , CU


PvdA ,(Partij van de Arbeid)
PvdA beslist na de Veilgheidsraad. (wat bij een veto?)
De Partij van de Arbeid zal geen morele, materiële, militaire of andere steun geven aan militaire acties tegen Irak zolang er geen instemming is, liefs met unanimiteit van de meerderheid in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, voor het legitimeren van zo'n militaire actie. Na een besluit van de Verenigde Naties of de NAVO zal de Partij van de Arbeid een zelfstandige afweging maken.
De Partij van de Arbeid zal er bij haar zusterpartijen op aandringen dat een humanitaire catastrofe tegen elke prijs moet worden voorkomen.
(motie aangenomen op het congres van de Partij van de Arbeid, op 22-2-2003 te Utrecht)
Terug naar boven


VVD ,(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Veiligheidsraad moet vasthouden aan de unaniem ingezette lijn jegens Irak.
De VVD maakt zich al jaren sterk voor een versterking van de internationale rechtsorde. Dat betekent dat de VVD wil dat het spoor van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt gevolgd. Maar ook dat de Veiligheidsraad zijn eigen spoor blijft volgen. Resolutie 1441 is duidelijk tegen Irak: ontwapen of ernstige gevolgen kunnen niet uitblijven. Als de Veiligheidsraad hierop terugkomt komt dit neer op het gedogen van de misdaden van Saddam Hoessein. Gedogen verzwakt en ondermijnt de rechtsorde. Dit maakt de wereld minder veilig.
zie: 'Irak in 10 vragen' op www.vvd.nl
(tekst beschikbaar gesteld door Pieter van de Stadt, senior-beleidsmedewerker voor Buitenlandse Zaken, VVD-Tweede Kamerfractie).
Terug naar boven


CDA ,(Christen Democratisch appel)
Nieuwe resolutie wenselijk, niet noodzakelijk voor oorlog.
CDA fractie heeft altijd gesteld dat een nieuwe resolutie zeer wenselijk is maar niet absoluut noodzakelijk aangezien het niet zo kan zijn dat n land in de VN veiligheidsraad met een veto de boel kan blokkeren. De CDA-fractie pleit voor een tweede resolutie met een duidelijk ultimatum aan Irak.
Klik hier voor de volledige tekst zoals het CDA die beschikbaar heeft gesteld.
Terug naar boven


D66 ,(democraten '66)
Doorgaan met inspecteren, meer praten met bondgenoten.
De inspecties moeten voortduren zolang de inspecteurs dat zelf noodzakelijk achten. Er is nu noch een rechtvaardiging, noch voldoende publieke steun voor een spoedige oorlog. Om een totale mislukking van een Europees beleid inzake Irak te voorkomen moeten Londen en Berlijn inbinden en moet de EU met Bush gaan praten, meent Bob van de Bos (leider D66- delegatie in het Europese Parlament)
op http://www.d66.nl/nieuws/tknieuws/archief/001263.html#oo1263
Is dat het partijstandpunt van D66 ?
Terug naar boven


Groenlinks
Demonsteren tegen de dreigende oorlog.
De website van Groenlinks roept op tot demostraties. Er is alles te vinden over de demonstraties in het land.
Groenlinks maakt deel uit van het Landelijk Platform tegen de Nieuwe Oorlog, dat demonstraties organiseerd.
Het Landelijk Bureau GroenLinks vraagt mij om een link te maken naar hun Irak pagina, waar in diverse nieuwsberichten en artikelen veel over de standpunten over de oorlog tegen Irak te vinden is. Dus:
zie: http://www.groenlinks.nl/irak
Terug naar boven


SP, (Socialistische Partij)
Demonsteren tegen de dreigende oorlog.
De inspecties werken en moeten voortduren. Er is geen enkele reden om een oorlog tegen Irak te beginnen.
Nederland zou er beter aan doen de inspecteurs te steunen en afstand te nemen van de oorlogstaal uit Washington.
(uittreksel uit een artikel van Tweede-Kamerlid Harry van Bommel op de site van de SP, http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/1640

Ook de SP roept op tot demostraties op hhr site.
Terug naar boven


LPF ,(Lijst Pim Fortuyn)
Gelederen sluiten.
De internationale gemeenschap dient zo snel mogelijk de gelederen te sluiten en zich achter de Verenigde Staten en hun bondgenoten te scharen. Alles afwegende gaat het immers om een gerechtvaardigde oorlog tegen een bruut en onverbetelijk regime dat de (inter)nationale rechtsorde reeds twaalf jaar aan zijn laars lapt. Laten we ook niet vergeten dat alleen de Verenigde Staten bij machte en bereid zijn om, namens de Verenigde Naties, conflicten gewapenderhand op te lossen. Denk hierbij aan Koeweit, Bosni, Kosovo en Afghanistan.
Klik hier voor de volledige tekst zoals de LPF die beschikbaar heeft gesteld.
Terug naar boven


Christenunie (RPF & GPV)
Het parlement beslist.
Mochten er verdergaande stappen noodzakelijk zijn, dan komt op enig moment een verzoek bij de Nederlandse regering om hulp. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd dat dit eerst in het parlement zal worden besproken. De standpuntbepaling van de ChristenUnie op dt moment hangt af van de bevindingen van de wapeninspecteurs, het standpunt en de houding van de Veiligheidsraad en de concrete voorstellen aan de Nederlandse regering.
Klik hier voor de volledige tekst zoals de ChristenUnie-SGP die beschikbaar heeft gesteld.

De eurofractie ChristenUnie-SGP vind dat de VN-resolutie 1441 die al een tijd geleden is aangenomen een rechtvaardiging is voor een militair optreden. De SGP-fractie critiseerd de VVD omdat die een voorstel in het EU-parlement heeft gesteund die een unilaterale actie van de Verenigde Staten tegen Irak radicaal afwijst.
De resolutie, ontkent de aard van de bedreiging die er van Saddam Hoessein uitgaat.
Zie www.eurofractie.nl (Oorlog tegen Irak splijt VVD)
Terug naar boven

 

   Klik hier voor volgende; Nieuws / History    
Terug naar Schandlijst
          Home