Lijnbaansgracht
Jordaan, Amsterdam
 1. Hjørne ti9l Lijnbaansgracht fra Brouwersgracht.
 2. Hjørne ti9l Brouwersgracht fra Lijnbaansgracht.
 3. Hjørnet Brouwersgracht fra Lijnbaansgracht.
 4. Hjørnet Lijnbaansgracht fra Brouwersgracht.
 5. Lijnbaansgracht fra Driehoeksstraat.
 6. Lijnbaansgracht ved avslaget til Driehoeksstraat. 1
 7. Driehoeksstraat fra Lijnbaansgracht.
 8. Lijnbaansgracht ved avslaget til Driehoeksstraat. 2
 9. Lijnbaansgracht fra Kromme Palmstraat.
 10. Lijnbaansgracht ved avslaget til Kromme Palmstraat. 1
 11. Kromme Palmstraat fra Lijnbaansgracht.
 12. Lijnbaansgracht ved avslaget til Kromme Palmstraat. 2
 13. Lijnbaansgracht ved avslaget til Palmgracht (ulike). 1
 14. Palmgracht (ulike) fra Lijnbaansgracht.
 15. Lijnbaansgracht ved avslaget til Palmgracht (ulike). 2
 16. Lijnbaansgracht fra Palmgracht (ulike).
 17. Lijnbaansgracht ved avslaget til Palmgracht (like). 1
 18. Palmgracht (like) fra Lijnbaansgracht.
 19. Lijnbaansgracht ved avslaget til Palmgracht (like). 2
 20. Lijnbaansgracht fra Palmgracht (like).
 21. Lijnbaansgracht ved avslaget til Palmstraat. 1
 22. Palmstraat fra Lijnbaansgracht.
 23. Lijnbaansgracht ved avslaget til Palmstraat. 2
 24. Lijnbaansgracht fra Palmstraat.
 25. Lijnbaansgracht fra krysset med Willemsstraat og Nieuwe Willemsstraat. 2
 26. Willemsstraat fra Nieuwe Willemsstraat ved krysset med Lijnbaansgracht.
 27. Lijnbaansgracht fra krysset med Nieuwe Willemsstraat og Willemsstraat. 1
 28. Nieuwe Willemsstraat fra Willemsstraat ved krysset med Lijnbaansgracht.
 29. Lijnbaansgracht ved avslaget til Goudsbloemstraat. 1
 30. Goudsbloemstraat fra Lijnbaansgracht.
 31. Lijnbaansgracht ved avslaget til Goudsbloemstraat. 2
 32. Lijnbaansgracht fra Goudsbloemstraat.
 33. Lijnbaansgracht ved avslaget til Lindengracht (like). 1
 34. Lindengracht (like) fra Lijnbaansgracht.
 35. Lijnbaansgracht ved avslaget til Lindengracht (like). 2
 36. Lijnbaansgracht fra Lindengracht (like).
 37. Lijnbaansgracht fra Karthuizerdwarsstraat ved krysset med Lindengracht (ulike).
 38. Lindengracht (ulike) fra krysset med Karthuizerdwarsstraat og Lijnbaansgracht. 2
 39. Karthuizerdwarsstraat fra Lijnbaansgracht ved krysset med Lindengracht (ulike).
 40. Lindengracht (ulike) fra krysset med Lijnbaansgracht og Karthuizerdwarsstraat. 1
 41. Lindengracht (ulike) fra krysset med Tichelstraat og Lijnbaansgracht. 2
 42. Tichelstraat fra Lindengracht (like) ved veikryss med Lijnbaansgracht og Lindengracht (ulike).
 43. Lindengracht (ulike) fra krysset med Lindengracht (like) og Lijnbaansgracht. 1
 44. Lijnbaansgracht fra krysset med Lindengracht (ulike) og Lindengracht (like). 2
 45. Lindengracht (ulike) fra Tichelstraat og Lijnbaansgracht.
 46. Lijnbaansgracht ved avslaget til Tichelstraat. 2
 47. Lijnbaansgracht fra Lindengracht (ulike).
 48. Lijnbaansgracht ved avslaget til Gietersstraat. 1
 49. Gietersstraat fra Lijnbaansgracht.
 50. Lijnbaansgracht ved avslaget til Gietersstraat. 2
 51. Lijnbaansgracht fra Gietersstraat.
 52. Lijnbaansgracht fra krysset med Westerstraat. 2
 53. Westerstraat fra krysset med Lijnbaansgracht. 2
 54. Lijnbaansgracht fra krysset med Westerstraat. 1
 55. Westerstraat fra krysset med Lijnbaansgracht. 1
 56. Lijnbaansgracht ved avslaget til Anjeliersstraat. 1
 57. Anjeliersstraat fra Lijnbaansgracht.
 58. Lijnbaansgracht ved avslaget til Anjeliersstraat. 2
 59. Lijnbaansgracht fra Anjeliersstraat.
 60. Lijnbaansgracht fra krysset med Tuinstraat og bro 30, Tuinstr./Nieuwe Tuinstraat. 2
 61. Tuinstraat fra bro 30, Tuinstr./Nieuwe Tuinstraat ved krysset med Lijnbaansgracht.
 62. Lijnbaansgracht fra krysset med bro 30, Tuinstr./Nieuwe Tuinstraat og Tuinstraat. 1
 63. bro 30, Tuinstr./Nieuwe Tuinstraat fra Tuinstraat ved krysset med Lijnbaansgracht.
 64. Lijnbaansgracht ved avslaget til Egelantiersstraat. 1
 65. Egelantiersstraat fra Lijnbaansgracht.
 66. Lijnbaansgracht ved avslaget til Egelantiersstraat. 2
 67. Lijnbaansgracht fra Egelantiersstraat.
 68. Lijnbaansgracht ved avslaget til Egelantiersgracht (like). 1
 69. Egelantiersgracht (like) fra Lijnbaansgracht.
 70. Lijnbaansgracht ved avslaget til Egelantiersgracht (like). 2
 71. Lijnbaansgracht fra Egelantiersgracht (like).
 72. Lijnbaansgracht ved avslaget til Egelantiersgracht (ulike). 1
 73. Egelantiersgracht (ulike) fra Lijnbaansgracht.
 74. Lijnbaansgracht ved avslaget til Egelantiersgracht (ulike). 2
 75. Lijnbaansgracht fra Egelantiersgracht (ulike).
 76. Lijnbaansgracht ved avslaget til Nieuwe Leliestraat. 1
 77. Nieuwe Leliestraat fra Lijnbaansgracht.
 78. Lijnbaansgracht ved avslaget til Nieuwe Leliestraat. 2
 79. Lijnbaansgracht fra Nieuwe Leliestraat.
 80. Lijnbaansgracht fra krysset med Bloemgracht (like). 2
 81. Bloemgracht (like) fra krysset med Lijnbaansgracht. 2
 82. Lijnbaansgracht fra krysset med Bloemgracht (like). 1
 83. Bloemgracht (like) fra krysset med Lijnbaansgracht. 1
 84. Lijnbaansgracht ved avslaget til Bloemgracht (ulike). 1
 85. Bloemgracht (ulike) fra Lijnbaansgracht.
 86. Lijnbaansgracht ved avslaget til Bloemgracht (ulike). 2
 87. Lijnbaansgracht fra Bloemgracht (ulike).
 88. Lijnbaansgracht ved avslaget til Bloemstraat. 1
 89. Bloemstraat fra Lijnbaansgracht.
 90. Lijnbaansgracht ved avslaget til Bloemstraat. 2
 91. Lijnbaansgracht fra Bloemstraat.
 92. Lijnbaansgracht fra krysset med Rozengracht (like). 2
 93. Rozengracht (like) fra krysset med Lijnbaansgracht. 2
 94. Lijnbaansgracht fra krysset med Rozengracht (like). 1
 95. Rozengracht (like) fra krysset med Lijnbaansgracht. 1
 96. Lijnbaansgracht fra krysset med Rozengracht (ulike). 2
 97. Rozengracht (ulike) fra krysset med Lijnbaansgracht. 2
 98. Lijnbaansgracht fra krysset med Rozengracht (ulike). 1
 99. Rozengracht (ulike) fra krysset med Lijnbaansgracht. 1
 100. Lijnbaansgracht ved avslaget til Rozenstraat. 1
 101. Rozenstraat fra Lijnbaansgracht.
 102. Lijnbaansgracht ved avslaget til Rozenstraat. 2
 103. Lijnbaansgracht fra Rozenstraat.
 104. Lijnbaansgracht ved avslaget til Laurierstraat. 1
 105. Laurierstraat fra Lijnbaansgracht.
 106. Lijnbaansgracht ved avslaget til Laurierstraat. 2
 107. Lijnbaansgracht fra Laurierstraat.
 108. Lijnbaansgracht ved avslaget til Lauriergracht (like). 1
 109. Lauriergracht (like) fra Lijnbaansgracht.
 110. Lijnbaansgracht ved avslaget til Lauriergracht (like). 2
 111. Lijnbaansgracht fra Lauriergracht (like).
 112. Lijnbaansgracht ved avslaget til Lauriergracht (ulike). 1
 113. Lauriergracht (ulike) fra Lijnbaansgracht.
 114. Lijnbaansgracht ved avslaget til Lauriergracht (ulike). 2
 115. Lijnbaansgracht fra Lauriergracht (ulike).
 116. Lijnbaansgracht ved avslaget til Elandsstraat. 1
 117. Elandsstraat fra Lijnbaansgracht.
 118. Lijnbaansgracht ved avslaget til Elandsstraat. 2
 119. Lijnbaansgracht fra Elandsstraat.
 120. Lijnbaansgracht ved avslaget til Lijnbaansstraat. 1
 121. Lijnbaansstraat fra Lijnbaansgracht.
 122. Lijnbaansgracht ved avslaget til Lijnbaansstraat. 2
 123. Lijnbaansgracht fra Lijnbaansstraat.
 124. Lijnbaansgracht fra krysset med Elandsgracht (like) og Kinkerstraat. 2
 125. Elandsgracht (like) fra Kinkerstraat ved krysset med Lijnbaansgracht.
 126. Lijnbaansgracht fra krysset med Kinkerstraat og Elandsgracht (like). 1
 127. Kinkerstraat fra Elandsgracht (like) ved krysset med Lijnbaansgracht.
 128. Lijnbaansgracht fra krysset med Elandsgracht (ulike) og Kinkerstraat. 2
 129. Elandsgracht (ulike) fra Kinkerstraat ved krysset med Lijnbaansgracht.
 130. Lijnbaansgracht fra krysset med Kinkerstraat og Elandsgracht (ulike). 1
 131. Kinkerstraat fra Elandsgracht (ulike) ved krysset med Lijnbaansgracht.
 132. Lijnbaansgracht ved avslaget til Looiersgracht (like). 1
 133. Looiersgracht (like) fra Lijnbaansgracht.
 134. Lijnbaansgracht ved avslaget til Looiersgracht (like). 2
 135. Lijnbaansgracht fra Looiersgracht (like).
 136. Lijnbaansgracht ved avslaget til Looiersgracht (ulike). 1
 137. Looiersgracht (ulike) fra Lijnbaansgracht.
 138. Lijnbaansgracht ved avslaget til Looiersgracht (ulike). 2
 139. Lijnbaansgracht fra Looiersgracht (ulike).
 140. Lijnbaansgracht fra krysset med Passeerdersstraat. 2
 141. Passeerdersstraat fra krysset med Lijnbaansgracht. 2
 142. Lijnbaansgracht fra krysset med Passeerdersstraat. 1
 143. Passeerdersstraat fra krysset med Lijnbaansgracht. 1
 144. Lijnbaansgracht ved avslaget til Passeerdersgracht (like). 1
 145. Passeerdersgracht (like) fra Lijnbaansgracht.
 146. Lijnbaansgracht ved avslaget til Passeerdersgracht (like). 2
 147. Lijnbaansgracht fra Passeerdersgracht (like).
 148. Lijnbaansgracht fra Raamplein ved veikryss med Passeerdersgracht (ulike) og Raamplein.
 149. Passeerdersgracht (ulike) fra Raamplein ved veikryss med Raamplein og Lijnbaansgracht.
 150. Raamplein fra Lijnbaansgracht ved veikryss med Raamplein og Passeerdersgracht (ulike).
 151. Raamplein fra Passeerdersgracht (ulike) ved veikryss med Lijnbaansgracht og Raamplein.
 
Klikker på tittelen av fotografiet som De behov ser.
HJEM HJELPER kort Kartet Amsterdam Amsterdam gatenavn
flag deutsch flag Dansk flag Ellinika flag English flag Español flag Français flag bah.Indonesia flag Italiano flag Japanese flag Magyar flag Nederlands ( flag Norsk ) flag Polski flag Português flag Romana flag Russki flag Slovensky flag Svenska flag Türkçe flag Zhongwen-CN. flag Zhongwen-TW

          i-mode= http://jamag.nl/jordaan.en/stlijn01.htm     banner of logo