translation list english-slovakian
langenSK.txt
1 _English
_slovensky
2 Engels
Slowaaks
3 en
sk
4 iso8859-1
iso-8859-2
5 8859-1
8859-2
6 1252
1250
7 windows-1252
windows-1250
8 Dutch
holandsky
9 English
anglicky
10 German
nemecky
11 French
francúzsky
12 Spanish
španielsky
13 Turkish
turecky
14 Portuguese
portugalsky
15 Rumanian
rumunsky
16 Hungarian
madarsky
17 Italian
taliansky
18 Norwegian
nórsky
19 Indonesian
indonézsky
20 Limburgs
limburgsky
21 Polish
polsky
22 Swedish

23

24 (English)
(Slovak)
25 HELP
POMOC
26 HOME
HOME
27 You can't look to the left here.
Pohlad dolava nie je možný.
28 Click to look to the left.
Klikni pre pohlad vlavo.
29 After that you can't go further to the left.
Nie je možné íst dalej vlavo.
30 Blue border= You have been here.
Modrá ciara- tuto ste už boli.
31 Purple border= You have been here.
Purpurová ciara- tuto ste už boli.
32 You can't go forward here.
Nie je možné íst rovno.
33 Click to go forwards.
Nie je možné íst rovno.
34 You can't look to the right here.
Pohlad vpravo nie je možný.
35 Click here to look to the right.
Klikni pre pohlad vpravo.
36 After that you can't go further to the right.
Následne nie je možná cesta dalej doprava.
37 You can't look backwards here.
Nie možný pohlad dozadu.
38 Click to look backwards.
Klikni pre polad dozadu.
39 After that you can't go further backwards.
Následne nie je možná cesta dalej dozadu.
40 Click on the direction you want to go.
Klikni na smer, ktorým sa chcete vydat.
41 left=
dolava=
42 top=
hore=
43 right=
doprava=
44 bottom=
dolu=
45 The view direction is
Smer pohladu je
46 north
sever
47 north-north-west
severovo-severo-západ
48 north-west
severo-západ
49 west-north-west
západo-severo-západ
50 west
západ
51 west-south-west
západo-juho-západ
52 south-west
juho-západ
53 south-south-west
juho-juho-západ
54 south
juh
55 south-south-east
juho-juho-východ
56 south-east
juho-východ
57 east-south-east
východo-juho-východ
58 east
východ
59 east-north-east
východ-severo-východ
60 north-east
severo-východ
61 north-north-east
severo-severo-východ
62 left
vlavo
63 top
hore
64 right
vpravo
65 bottom
dolu
66 Big photo's
Velké fotografie
67 Small photo's
Malé fotografie
68 Higher resolution
Väcšie rozlíšenie
69 Lower resolution
Menšie rozlíšenie
70 Photo's
Fotografie
71 city maps
mapy
72 click maps
mapy
73 Map
Mapa
74 ->Map
->Mapa
75 street index
Ulica
76 photo titles
Názvy fotografií
77 Click here to enlarge this photograph.
Klikni pre zväcšenie snímku.
78 meters
metrov
79 Direction and distance are in bird's eye view.
Smer a vzdialenosť je v perspektíve.
80 Click on the photo.
Klikni na snímku.
81 The view direction is
Smer pohľadu je
82 NORTH
SEVER
83 straat1 from the end.
straat1 od konca.
84 straat1 on the end.
straat1 na konci.
85 Curve in straat1.
Zahnutie na straat1.
86 Hook straat1 seen from straat2.
Roh straat1 z pohľadu od straat2.
87 End of straat3.
Koniec straat3.
88 straat1, in the street.
straat1, na ulici.
89 straat1 seen from straat3.
straat1 z pohľadu od straat3.
90 Curve in straat2.
Zahnutie na straat2.
91 Curve to straat2 seen from straat3.
Zahnutie do straat2 z pohľadu od straat3.
92 straat1 near the branch to straat2.
straat1 pri spojení na straat2.
93 straat1 seen from straat3 near straat2.
straat1 z pohľadu od straat3 pri straat2.
94 straat4 on the end.
straat4 na konci.
95 Hook straat1 seen from straat4.
Roh straat1 z pohľadu od straat4.
96 straat2 in the street from the side.
straat2 v ulici zo strany.
97 straat1 near straat4.
straat1 pri straat4.
98 straat1 seen from straat2.
straat1 z pohľadu od straat2.
99 straat1 seen from straat2 and straat4.
straat1 z pohľadu od straat2 a straat4.
100 Curve in straat4.
Zahnutie straat4.
101 Curve to straat4 seen from straat3.
Zahnutie na straat4 z pohľadu od straat3.
102 straat1 near the branch to straat4.
straat1 pri spojení na straat4.
103 straat1 seen from straat3 near straat4.
straat1 z pohľadu straat3 pri straat4.
104 straat2 seen from straat3.
straat2 z pohľadu od straat3.
105 straat2 and straat4 seen from straat3.
straat2 a straat4 z pohľadu od straat3.
106 straat1 from crossing with straat2.
straat1 z križovatky s straat2.
107 straat1 from crossing with straat2 and straat4.
straat1 z križovatky s straat2 a straat4.
108 straat1 seen from straat3 on the crossing with straat2.
straat1 z pohľadu straat3 na križovatke s straat2.
109 straat1 seen from straat3 on the intersection with straat2 and straat4.
straat1 z pohľadu od straat3 na križovatke straat2 a straat4.
110 Street index,
Zoznam ulíc,
111 Click on the name of the street you want to see.
Klikni na meno ulice, ktorú chcete zobraziť.
112 Click on the title of the photograph you want to see,
Klikni na názov fotografie, ktorú chcete zobraziť,
113 here for HOME.
Klikni pre návrat na HOME.
114 Compass
Kompas
115 bridge
most
116 even)
párne)
117 odd)
nepárne)
118 Click on an intersection to look into the street.
Klikni na križovatku pre pohľad do ulice.
119 Click for the map of Amsterdam-centre.
Klikni pre mapu centra Amsterdamu.
120 Shopping
nakupovať
121 walk
prechádzať
122 see
vidieť
123 digital
digitálny
124 virtual
virtuálny
125 Surf through the streets of Venlo.
Rozhliadni sa po uliciach mesta Venlo.
126 Click on the photographes of the streets of Venlo.
Klikni na fotografie ulíc mesta Venlo.
127 Shopping centre
Nákupné centrum
128 Holland
Holandsko
129 When you click on the picture you will see the next one.
Kliknutím na obrázok sa zobrazí nasledujúci snímok.
130 Click on the right to look to the right, left to look to the left, top in the middle to go right on, and bottom to reverse direction.
Klikni vpravo pre pohľad doprava, vľavo pre pohľad doľava, v strede hore na cestu priamo, dolu pre návrat späť.
131 Here are some interesting starting points.
Tu je niekoľko zaujímavých štartovacích bodov.
132 tourist information
turistické informačné centrum
133 train Station
vlaková stanica
134 town hall
radnica
135 market place
trhovisko
136 Click here for the guest book.
Klikni sem pre knihu návštev.
137 language
Jazyk
138 Click here for the street index.
Klikni sem pre zoznam ulíc.
139 WebCounter counts you as visitor number 60 since 06-10-2003.
Webcounter, Počítadlo Vás zaznamenalo ako návštevníka číslo 60 od 2003-06-10.