langenSW.txt Vertaallijst Engels-Zweeds
1 Engels
Zweeds
2 en
sw
3 8859-1
8859-1
4 1252
1252
5 Dutch
holländska
6 English
engelska
7 German
tyska
8 French
franska
9 Spanish
spanska
10 Turkish
turkiska
11 Portuguese
portugisiska
12 Roumanian
rumänska
13 Hungarian
ungerska
14 Italian
italienska
15 Norwegian
norska
16 Indonesian
indonesiska
17 Limburgs

18 Polish

19 Swedish
svenska
20 (English)
(svenska)
21 HELP
Hjälp
22 HOME
HEM
23 left
vänster
24 top
upp
25 right
höger
26 bottom
ner
27 Big photo's
Stora bilder
28 Small photo's
Små bilder
29 Higher resolution
Högre upplösning
30 Lower resolution
Lägre upplösning
31 Photo's
Bilder
32 city maps
stadskartor
33 street index
gatuförteckning
34 photo titles
bild texter
35 Map
karta
36 Click here to enlarge this photograph.
Klicka här för att förstora bilden.
37 meters
meter
38 Direction and distance are in bird's eye view.
Riktning och avstånd sett ur fågelperspektiv.
39 Click on the photo.
Klicka på bilden.
40 The viewdirection is
Blickriktningen är;
41 NORTH
Norr
42 from the end.
från slutet.
43 on the end
i slutet
44 Curve in
Sväng in
45 seen from
sett utifrån
46 End of
Slutet av
47 in the street
på gatan
48 Curve to
Svänga till
49 near the branch to
nära vägskälet till
50 near
nära
51 in the street from the side
på gatan från sidan
52 and
och
53 Hook
Hörn
54 from crossing with
från gatukorsningen med
55 on the crossing with
på gatukorsningen med
56 on the crosspoint with
på gatukorsningen med
57 Street index,
Gatuförteckning,
58 Click on the name of the street you want to see.
Klicka på det gatunamn du vill se.
59 Click on the title of the photograph you want to see,
Klicka på namnet till den bild du vill se,
60 here for HOME.
här för Hem.
61 Compass
Kompass
62 north
norr
63 north-north-west
nord-nord-väst
64 north-west
nord-väst
65 west-north-west
väst-nord-väst
66 west
väst
67 west-south-west
väst-syd-väst
68 south-west
syd-väst
69 south-south-west
syd-syd-väst
70 south
syd
71 south-south-east
syd-syd-öst
72 south-east
syd-öst
73 east-south-east
öst-syd-öst
74 east
öst
75 east-north-east
öst-nord-öst
76 north-east
nord-öst
77 north-north-east
nord-nord-öst
78 You can't look to the left here.
Här kan du inte se till vänster.
79 Click to look to the left.
Klicka här för att se till vänster.
80 Next you can't go further to the left.
Du kan inte gå längre till vänster.
81 Blue border= You have been here.
Blå kant = Du har varit här.
82 You can't go forward here.
Du kan inte gå framåt här.
83 Click to go forwards.
Klicka för att gå framåt.
84 You can't look to the right here.
Du kan inte se till höger här.
85 Click here to look to the right.
Klicka här för att se till höger.
86 After that you can't go further to the right.
Efter detta kan du inte gå vidare till höger.
87 You can't look backwards here.
Du kan inte se bakåt här.
88 Click to look backwards.
Klicka för att se bakåt.
89 After that you can't go further backwards.
Efter detta kan du inte gå vidare bakåt.
90 Click on the direction you want to go.
Klicka på den riktning du vill gå.
91 bridge
bro
92 even)
jämn)
93 odd)
udda)
94 Click on an intersection to look into the street.
Klicka på gatukorsningen för att se gatan framför dig.
95 Click for the map of Amsterdam-centre.
Klicka för att se kartan över Amsterdams centrum.
96 Shopping
Shopping
97 walk

98 see
se
99 digital
digital
100 virtual
virtuell
101 Surf through the streets of Venlo.
Surfa genom Venlo’s gator.
102 Click on the photographes of the streets of Venlo.
Klicka på bilderna av Venlo’s gator.
103 Shopping centre
Shoppingcentrum
104 Holland
Holland
105 When you click on the picture you will see the next one.
När du klickar på bilden får du se nästa bild.
106 Click on the right to look to the right, left to look to the left, top in the middle to go right on, and bottom to reverse direction.
Klicka till höger för att se till höger, vänster för att se till vänster, upptill i mitten för att fortsätta rakt fram, och nertill för motsatt riktning.
107 Here are some interesting starting points.
Här finns några intressanta startpunkter.
108 tourist information
turistinformation
109 train Station
järnvägsstation
110 town hall
stadshus
111 market place
marknadsplats
112 Click here for the guest book.
Klicka här för gästboken.
113 language
språk
114 Click here for the street index.
Klicka här för gatuförteckningen.
115 WebCounter counts you as visitor number 60 since june-10-2003.
Web counter har räknat dig som nummer 60 sen 2003-06-10.