langnlUK.txt
1 Nederlands
Engels
2 nl
en
3 8859-1
8859-1
4 1252
1252
5 Nederlands
Dutch
6 Engels
English
7 Duits
German
8 Frans
French
9 Spaans
Spanish
10 Turks
Turkish
11 Portugees
Portuguese
12 Roemeens
Roumanian
13 Hongaars
Hungarian
14 Italiaans
Italian
15 Noors
Norwegian
16 Indonesisch
Indonesian
17 (Nederlands)
(English)
18 HELP
HELP
19 HOME
HOME
20 links
left
21 boven
top
22 rechts
right
23 onder
bottom
24 Grote foto's
Big photo's
25 Kleine foto's
Small photo's
26 Hogere resolutie
Higher resolution
27 Lagere resolutie
Lower resolution
28 Foto's
Photo's
29 kaarten
city maps
30 straatnamen
street index
31 fototitels
photo titles
32 Kaart
Map
33 Klik hier om de foto te vergroten.
Click here to enlarge this photograph.
34 meter
meters
35 De richting en afstand zijn in vogelvlucht.
Direction and distance are in bird's eye view.
36 Klik op de foto.
Click on the photo.
37 De kijkrichting is
The viewdirection is
38 NOORD
NORTH
39 vanaf het einde.
from the end.
40 bij het einde
on the end
41 Bocht in
Curve in
42 vanaf
seen from
43 Einde van
End of
44 in de straat
in the street
45 Hoek naar
Curve to
46 bij de afslag naar
near the branch to
47 bij
near
48 in de straat vanaf opzij
in the street from the side
49 en
and
50 Hoek
Hook
51 vanaf kruising met
from crossing with
52 bij kruising met
on the crossing with
53 bij kruispunt met
on the crosspoint with
54 Stratenlijst,
Street index,
55 Klik op de naam van de straat die u wilt zien.
Click on the name of the street you want to see.
56 Klik op de titel van de foto die u wilt zien,
Click on the title of the photograph you want to see,
57 hier voor HOME.
here for HOME.
58 Kompas
Compass
59 noord
north
60 noordnoordwest
north-north-west
61 noordwest
north-west
62 westnoordwest
west-north-west
63 west
west
64 westzuidwest
west-south-west
65 zuidwest
south-west
66 zuidzuidwest
south-south-west
67 zuid
south
68 zuidzuidoost
south-south-east
69 zuidoost
south-east
70 oostzuidoost
east-south-east
71 oost
east
72 oostnoordoost
east-north-east
73 noordoost
north-east
74 noordnoordoost
north-north-east
75 U kunt hier niet naar links kijken.
You can't look to the left here.
76 Klik voor naar links kijken.
Click to look to the left.
77 U kunt daarna niet verder naar links.
Next you can't go further to the left.
78 Blauwe rand= U hebt dit al gezien.
Blue border= You have been here.
79 U kunt hier niet rechtdoor gaan.
You can't go forward here.
80 Klik voor rechtdoor gaan.
Click to go forwards.
81 U kunt hier niet naar rechts kijken.
You can't look to the right here.
82 Klik voor naar rechts kijken.
Click here to look to the right.
83 U kunt daarna niet verder naar rechts.
After that you can't go further to the right.
84 U kunt hier niet naar achteren kijken.
You can't look backwards here.
85 Klik voor naar achteren kijken.
Click to look backwards.
86 U kunt daarna niet verder naar achteren.
After that you can't go further backwards.
87 Klik op de richting die u wilt gaan.
Click on the direction you want to go.
88 brug
bridge
89 even)
even)
90 oneven)
odd)
91 Klik op een kruispunt om in de straat te kijken.
Click on an intersection to look into the street.
92 Klik voor de kaart van Amsterdam-centrum.
Click for the map of Amsterdam-centre.
93 Winkelen
Shopping
94 wandeling
walk
95 zien
see
96 digitaal
digital
97 virtueel
virtual
98 Surf door de straten van Venlo.
Surf through the streets of Venlo.
99 Klik op de foto's van de straten van Venlo.
Click on the photographes of the streets of Venlo.
100 Winkelcentrum
Shopping centre
101 Nederland
Holland
102 Wanneer u op een afbeelding klikt krijgt u de volgende te zien.
When you click on the picture you will see the next one.
103 Klik rechts om naar rechts te kijken, links voor kijken naar links, boven in het midden om rechtdoor te gaan en beneden om om te keren.
Click on the right to look to the right, left to look to the left, top in the middle to go right on, and bottom to reverse direction.
104 Hier zijn enkele interessante beginpunten.
Here are some interesting starting points.
105 toeristen-informatie
tourist information
106 Station
train Station
107 stadhuis
Town hall
108 markt
market place
109 Klik hier voor het gastenboek.
Click here for the guest book.
110 Taal
language
111 Klik hier voor de straatnamentabel.
Click here for the street index.
112 Webcounter telt u als bezoeker nummer 60 sinds 10-6-2003.
WebCounter counts you as visitor number 60 since june-10-2003.