csg-translationlist english- traditional chinese (Big5)

traditional chinees
langnlZH.txt
1 _Nederlands
_Zhongwen-TW
2 (Nederlands)
(Chinese, 繁体中文)
3 Nederlands
Chinese (traditioneel)
4 nl
zh-TW
5 iso8859-1
Big5
6 8859-1

7 1252

8 windows-1252

9 Nederlands
荷蘭語
10 Engels
^語
11 Duits
德語
12 Frans
法語
13 Spaans
西班牙語
14 Turks
土耳其語
15 Portugees
葡萄牙語言
16 Roemeens
羅馬尼亞語
17 Hongaars
匈牙利語
18 Italiaans
意大利語
19 Noors
挪威語
20 Indonesisch
印度尼西亞語
21 Limburgs

22 Pools

23 Zweeds

24 Russisch

25 Chinees(traditioneel)
Chinese, 國語
26 Grieks

27 Slowaaks

28 Chinees(vereenvoudigd)
Chinese, 簡體中文
29 Japans

30 Malayalam

31 HELP
助手
32 HOME
嚍I。
33 U kunt hier niet naar links kijken.
在這儿你不能夠看向左邊。
34 Klik voor naar links kijken.
點擊向左邊看。
35 U kunt daarna niet verder naar links.
下一個你不能夠向左邊更進一步。
36 Blauwe rand= U hebt dit al gezien.
藍色的邊界 = 你在這儿了。
37 Paarse rand= U hebt dit al gezien.
紫色的邊界 = 你在這儿了。
38 U kunt hier niet rechtdoor gaan.
你不能夠在這儿前進。
39 Klik voor rechtdoor gaan.
點擊向前去。
40 U kunt hier niet naar rechts kijken.
你不能夠看向右邊在這儿。
41 Klik voor naar rechts kijken.
點擊此處向右邊看。
42 U kunt daarna niet verder naar rechts.
在那之后你不能夠向右邊更進一步。
43 U kunt hier niet naar achter kijken.
你不能夠在這儿向后看。
44 Klik om naar achteren te kijken.
點擊向后看。
45 U kunt daarna niet verder naar achter.
在那之后你不能夠向后更進一步。
46 Klik op de richting die u wilt gaan.
點擊你想去的方向。
47 links=
离去
48 boven=
頂部
49 rechts=
在畫右邊
50 onder=
底部
51 De kijkrichting is
查看 風景方向
52 noord
北方
53 noordnoordwest
西北北
54 noordwest
西北
55 westnoordwest
西北西
56 west
西方
57 westzuidwest
西南西
58 zuidwest
西南
59 zuidzuidwest
南方南方西方
60 zuid
南方
61 zuidzuidoost
南方南方東方
62 zuidoost
東南
63 oostzuidoost
東南東
64 oost
東方
65 oostnoordoost
東北東
66 noordoost
東北
67 noordnoordoost
東北北
68 links
离去
69 boven
頂部
70 rechts
在畫右邊
71 onder
底部
72 Grote foto's
大相片
73 Kleine foto's
小相片
74 Hogere resolutie
更高分辨率
75 Lagere resolutie
更低分辨率
76 Foto's
相片
77 kaarten
城市繪制
78 klikkaarten
點擊地圖
79 Kaart
地圖
80 ->Kaart
指標地圖
81 straatnamen
街道索引
82 fototitels
相片標題
83 Klik hier om de foto te vergroten.
點擊此處放大這張相片。
84 meter
米表
85 De richting en afstand zijn in vogelvlucht.
查看方向遠處在鳥儿的眼睛風景里。
86 Klik op de foto.
點擊相片。
87 De kijkrichting is
查看 風景方向
88 NOORD
北方
89 bij
接近
90 straat1 vanaf het einde.
straat1 從結尾。
91 straat1 bij het einde.
straat1 在結尾上。
92 Bocht in straat1.
在曲線 straat1.
93 Hoek straat1 vanaf straat2.
街道拐角 straat1 查看 straat2.
94 Einde van straat3.
終止 straat3.
95 straat1, in de straat.
straat1 在街上。
96 straat1 vanaf straat3.
straat1 查看 straat3.
97 Bocht in straat2.
在曲線 straat2.
98 Hoek naar straat2 vanaf straat3.
曲線街道 straat2 查看 straat3.
99 straat1 bij de afslag naar straat2.
straat1 接近分支 straat2.
100 straat1 vanaf straat3 bij straat2.
straat1 查看 straat3 接近 straat2.
101 straat4 bij het einde.
straat4 在結尾上。
102 Hoek straat1 vanaf straat4.
街道拐角 straat1 查看 straat4.
103 straat2 in de straat vanaf opzij.
straat2 街道對面。
104 straat1 bij straat4.
straat1 接近 straat4.
105 straat1 vanaf straat2.
straat1 查看 straat2.
106 straat1 vanaf straat2 en straat4.
straat1 查看 straat2 結束 straat4.
107 Bocht in straat4.
在曲線 straat4.
108 Hoek naar straat4 vanaf straat3.
曲線街道 straat4 查看 straat3.
109 straat1 bij de afslag naar straat4.
straat1 接近分支 straat4.
110 straat1 vanaf straat3 bij straat4.
straat1 查看 straat3 接近 straat4.
111 straat2 vanaf straat3.
straat2 查看 straat3.
112 straat2 en straat4 vanaf straat3.
straat2 結束 straat4 查看 straat3.
113 straat1 vanaf kruising met straat2.
straat1 從橫過帶 straat2.
114 straat1 vanaf kruising met straat2 en straat4.
straat1 從橫過帶 straat2 結束 straat4.
115 straat1 vanaf straat3 bij kruising met straat2.
straat1 查看 straat3 在交叉點上帶 straat2.
116 straat1 vanaf straat3 bij kruispunt met straat2 en straat4.
straat1 查看 straat3 帶街的交叉點上 straat2 結束 straat4.
117 Stratenlijst,
街道索引,
118 Klik op de naam van de straat die u wilt zien.
點擊你想看的街道名字。
119 Klik op de titel van de foto die u wilt zien,
點擊你想看的相片標題,
120 hier voor HOME.
從此回原點.。
121 Kompas
指南針
122 brug

123 even)
偶數)
124 oneven)
單數)
125 Klik op een kruispunt om in de straat te kijken.
點擊一個交叉點查看街道。
126 Klik voor de kaart van Amsterdam-centrum.
阿姆斯特丹中心的地圖點擊。
127 Kaart A'dam
阿姆斯特丹地圖
128 Kaart Amsterdam
阿姆斯特丹地圖
129 advertenties
廣告
130 Winkelen
購物
131 wandeling
步行
132 zien

133 digitaal
數字
134 virtueel
虛擬
135 Surf door de straten van Venlo.
至 Venlo 的街道查看。
136 Klik op de foto's van de straten van Venlo.
點擊 Venlo 的街道相片。
137 Winkelcentrum
購買區
138 Nederland
荷蘭
139 Wanneer u op een afbeelding klikt krijgt u de volgende te zien.
點擊你將看的下一個畫。
140 Klik rechts om naar rechts te kijken, links voor kijken naar links, boven in het midden om rechtdoor te gaan en beneden om om te keren.
點擊右邊向右邊看,离去向左邊看,徑直去的在中間的頂部上,和到達底部逆轉方向。
141 Hier zijn enkele interessante beginpunten:
在這儿是一些有趣的起點。
142 toeristen-informatie
旅游者信息
143 Station
火車站
144 stadhuis
市政廳
145 markt
市場地方
146 Klik hier voor het gastenboek.
客人的消息書點擊此處。
147 taal
語言
148 plaats

149 wijk
城市零件
150 Klik hier voor de straatnamentabel.
街道索引點擊此處。
151 Webcounter telt u als bezoeker nummer 77 sinds 10-06-2003.
WebCounter 訪問者計數 60 自從 06 月 10 2003。
152 Klik hier voor de foto van:
點擊電腦老鼠看相片:
153 Klik voor de stadsplattegrond.
點擊電腦老鼠看城市的地圖。
154 Klik hier voor:
點擊這裡在電腦老鼠看: